Dewiacje różnego rodzaju

Dewiacja kojarzy nam się głównie z jakimś zboczeniem (w seksualnym sensie), ale nie zawsze tak jest. Dewiacja seksualna jest jedynie kategorią. Ale, ale… zacznijmy od definicji.

Dewiacja, według Słownika Języka Polskiego, to silne odchylenie od pewnych ustalonych wartości, norm w postępowaniu, zachowaniu itp. (np. dewiacja seksualna).

Odnosząc się do powyższej definicji np. złodzieja możemy nazwać dewiantem, bo ma silne odchylenie od norm w postępowaniu. Przykładów można by podciągnąć wiele, nie chciałoby się nikomu czytać 🙂

Jakie są typy dewiacji?
Pozwólcie, że podzielę je alfabetycznie, tak będzie łatwiej czytać. Do rzeczy:

A

Agalmatofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym są pomniki i rzeźby.
Agorafilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym są miejsca publiczne.
Agreksofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest podsłuchiwanie przebiegu kontaktu seksualnego innych osób.
Akrofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest wysokość.
Akromotofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest odmienny kolor skóry partnera.
Albutofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest woda.
Alghedonia — przeżywanie rozkoszy podczas doznawaniu bólu.
Altocalciphilia — typ fetyszyzmu związany z wysokimi obcasami.
Amaurofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest współżycie seksualne w ciemnościach, gdy partner ma zamknięte oczy.
Anaclitism — typ fetyszyzmu związany z przedmiotami dziecięcymi.
Anastemafilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest partner niskiego wzrostu.
Andromimetofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym są kobiety udające mężczyzn.
Autonepiofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym są pieluszki.
Apotemnofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest własne okaleczone ciało.
Arachnefilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym są pająki.
Asfiksjofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest niedotlenienie w wyniku duszenia się lub bycia duszonym
Aulofobia — dewiacja polegająca na obsesyjnym lęku przed instrumentami muzycznymi, które kojarzą się z członkiem.
Autagonistofilia — rzadka dewiacja seksualna, w której bodźcem erotycznym jest sceniczność.
Autofetyszyzm — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest własne ciało lub jakaś jego część.
Autonekrofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest wyobrażanie sobie siebie martwego.
Autopedofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest potrzeba bycia traktowanym jak dziecko.
Autoskopofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest oglądanie własnego ciała, narządów płciowych.
Autossassinofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest pozorowanie własnego zabójstwa.

C

Choreofilia — dewiacja seksualna, w której bodźcem seksualnym jest taniec.

D

Dacryphilia — typ dewiacji, w której źródłem podniecenia jest prowokowanie łez u partnera. Odmiana sadyzmu.
Dendrofilia — dewiacja, w której obiektem seksualnym jest drzewo.
Doraphilia — dewiacja polegająca na podnieceniu zwierzęcym futrem lub skórą.
Dysmorphophilia — dewiacja związana z chęcią uprawiania seksu wyłącznie z partnerami zdeformowanymi fizycznie lub upośledzonymi psychicznie.

E

Efebofilia — skłonność seksualna do osób bardzo młodych, ale już cieleśnie dojrzałych.
Ekshibicjonizm — jedna z najczęściej spotykanych dewiacji, polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej poprzez publiczne obnażanie własnych narządów płciowych.
Ekskrementofagia — dewiacja polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej poprzez spożywanie wydalin partnera.
Emetofilia — dewiacja polegająca na podniecaniu się wymiotami.
Endytofilia — dewiacja polegający na osiąganiu satysfakcji wyłącznie z ubranymi partnerami.
Entomofilia — rzadko spotykana dewiacja seksualna. Bodźcem prowadzącym do osiągania satysfakcji seksualnej są insekty.
Eretofonofilia — skrajna postać sadyzmu, w której wyzwolenie seksualnej reakcji następuje podczas mordowania ofiary.

F

Fetyszyzm — dewiacja seksualna wyrażająca się potrzebą seksualną (popędem płciowym) ukierunkowaną na jakiś przedmiot nieożywiony, na rzecz, często na część garderoby.
Flatufilia — rzadko spotykana dewiacja, w której bodźcem seksualnym są gazy jelitowe kierowane na twarz lub do ust partnera.
Fobofilia — rzadka dewiacja, w której podniecenie seksualne jest wywoływane przez bodźce lękowe.
Frotteuryzm (ocieractwo) — dewiacja, w której źródłem satysfakcji seksualnej jest ocieranie się mężczyzn o pośladki, piersi, rzadziej inne części ciała kobiet.

G

Gerontofilia — rodzaj dewiacji polegający na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez młodą osobę w wyniku współżycia z partnerem w wieku starczym.

H

Hirsutophilia — fetyszyzm związany z włosami spod pachy.
Hodophilia — dewiacja polegająca na odczuwaniu przyjemności seksualnej podczas podróży.
Homeowestytyzm — dewiacja, która polega na osiąganiu satysfakcji seksualnej poprzez nakładanie na siebie ubrania należącego do innej osoby.
Hygrofilia — dewiacja, w której bodźcami seksualnymi są wydzieliny ciała.
Hyphephilia — dewiacja polegająca na dotykaniu skóry, włosów, futra.

K

Kandaulezizm — rzadko spotykana złożona dewiacja polegająca na łączeniu ekshibicjonizmu z masochizmem.
Kazirodztwo — kontakty seksualne między spokrewnionymi osobami.
Klaustrofilifobia — dewiacja, w której satysfakcja seksualna jest osiągana dzięki współżyciu w zamkniętych pomieszczeniach.
Kleptofilia — dewiacja, w której satysfakcja seksualna jest osiągana w trakcie popełniania kradzieży.
Klismafilia — typ dewiacji, w której satysfakcja seksualna jest osiągana poprzez wlewy doodbytnicze.
Koprofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest kał i czynności związane z nim.
Ksenofilia — rzadko spotykany typ dewiacji seksualnej, w której satysfakcję seksualną daje kontakt z zupełnie obcym, nieznanym partnerem.

L

Laktafilia — dewiacja w której bodźcem seksualnym są wydzielające mleko piersi.

M

Masochizm — dewiacja seksualna, w której istotną cechą jest czerpanie rozkoszy seksualnej w związku z niezwykle silną uległością i podporządkowaniem się drugiej osobie.
Moriaphilia — dewiacja polegająca na odczuwaniu przyjemności seksualnej podczas opowiadania sprośnych dowcipów.
Mysofilia — dewiacja, w której bodźcem seksualnym jest brud (własny, partnera, otoczenia).

N

Narratofilia — dewiacja, w której rozmowy erotyczne prowokują wystąpienie reakcji seksualnej.
Nekrofilia — dewiacja seksualna polegająca na podejmowaniu obcowania płciowego z osobą zmarłą.
Nekrosadyzm — odmiana sadyzmu w jednej z jego krańcowych postaci. Szczególnie niebezpieczna dewiacja seksualna. Wyraża się śmiertelnym duszeniem.
Nimfofilia — potrzeba seksualna bądź skłonność seksualna dojrzałego mężczyzny ukierunkowana na dziewczęta we wczesnym okresie dojrzewania.
Nimfomania — hiperaktywność seksualna występująca u kobiet.

O

Oculophilia — fetyszyzm związany z oczami.

P

Pediophilia — typ fetyszyzmu związany z lalkami.
Pedofilia — dewiacja seksualna polegająca na odczuwaniu potrzeby kontaktów seksualnych z dziećmi.
Phallophilia — fetyszyzm związany z dużym rozmiarem penisa.
Pigmalionizm — osiąganie stanu podniecenia płciowego na widok zdjęć pornograficznych.
Pirolagnia — wyzwolenie reakcji seksualnej na widok ognia. Może być niespodziewanym, epizodycznym przeżyciem lub formą dewiacji prowadzącą do piromanii seksualnej.
Podophilia — fetyszyzm związany ze stopami.

R

Raptofilia — odmiana sadyzmu, polegająca na osiąganiu rozkoszy poprzez gwałcenie partnerów seksualnych.

S

Sadomasochizm — współistnienie potrzeb, fantazji i pragnień sadystycznych i masochistycznych.
Saliromania — skojarzenie sadyzmu z fetyszyzmem, polegające na celowym brudzeniu innej osoby w celu wyzwolenia reakcji seksualnej.
Siderodromofilia — odmiana dewiacji, w której satysfakcję seksualną osiąga się poprzez współżycie w pociągach.
Sitofilia — odmiana parafilii, w której satysfakcję seksualną osiąga się poprzez pobudzanie bodźcami wiążącymi się z jedzeniem.
Skatologia telefoniczna — osiąganie satysfakcji seksualnej w czasie prowadzenia rozmów telefonicznych o obscenicznej treści.
Somnofilia — zespół Śpiącej Królewny, przeżywanie satysfakcjonujących stosunków seksualnych jedynie podczas pozorowanego snu.
Stygmatofilia — szczególny pociąg do nakłuwania i/lub tatuowania siebie bądź partnera seksualnego, co warunkuje wyzwolenie reakcji seksualnej.
Symforofilia — przeżywanie w wyobraźni klęsk i katastrof żywiołowych lub innych, w których cierpią i giną ludzie, co wywołuje satysfakcję seksualną.

T

Transwestytyzm — tendencja do identyfikowania się z płcią przeciwną, przejawiająca się zwłaszcza w sposobie ubierania się i zachowania.

U

Urolalia — obsceniczne słownictwo związane z moczem, używane w obecności partnera.

W

Wampiryzm seksualny — Skrajna postać fetyszyzmu, gdzie rolę fetysza pełni krew partnera. Satysfakcja seksualna osiągana jest najczęściej w wyniku nieszkodliwego ugryzienia lub zadrapania.

Z

Zelofilia — typ dewiacji, w której satysfakcja seksualna jest osiągana wyłącznie na drodze fantazjowania.
Zoofetyszyzm — zaburzenia seksualne polegające na osiąganiu satysfakcji seksualnej pod wpływem widoku partnerki seksualnej ubranej w skórę lub futro zwierzęcia.
Zoofilia — rodzaj dewiacji seksualnej polegający na skierowaniu aktywności płciowej w stronę zwierząt.
Zoosadyzm — znęcanie się nad zwierzętami wywołujące reakcję seksualną.

Jak więc zauważyliście trochę tego jest. Nauka nie nazwała jeszcze wszystkich dewiacji, więc lista będzie się rozrastać. Niektóre są śmieszne, niektóre straszne, ale wszystkie podobno można leczyć. Jeśli macie tego typu problem do zachęcam do wizyty u psychologa, który pokieruje Waszymi dalszymi krokami do tzw. uleczenia 🙂